Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od dnia przyjęcia w posiadanie przedmiotu umowy.

Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni. Koszt wysyłki zwracanego towaru (jeśli nie jest to towar reklamowany) ponosi Klient.  Sklep zwróci należność za zwracany towar w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych od daty doręczenia.

Klient może dokonać wymiany zakupionego towaru, w ciągu 14 (czternaście) dni od daty otrzymania zamówienia. Koszty wysyłki wymienianego towaru w obie strony ponosi Klient. 

 

O zamiarze zwrotu lub wymiany prosimy poinformować nas w wiadomości przesłanej na nasz ades e-mail - [email protected].

Na potwierdzeniu zamówienia prosimy zaznaczyć, który produkt/produkty Państwo wymieniają lub zwracają i umieścić swój podpis.

Następnie prosimy dołączyć do przesyłki z wymienianym lub zwracanym towarem paragon i potwierdzenie zamówienia. 

Zwrot należności zostanie przekazany na konto, z którego wykonany był przelew za zakupiony towar.